Thoả thuận

Kho Cát Lái

Kho 01: 2,532 m2
Kho 02: 2,432 m2
Kho 03: 2,432 m2
Kho 04: 1,817.6 m2
Kho 05: 2,432 m2 x 2 (02 lầu)

 • Kho 01

  Dài× rộng × cao = 64 × 38× 9,5
  Cửa: gồm 4 cửa (cửa cuốn) 5,5m × 5m (phía trước 1, phía sau 1, bên hông 2); cửa thoát hiểm phía sau 2,5m ×1,5m.
  Trọng tải nền: 2,5 tấn.
  Đường nội bộ: Phía trước 9m, phía sau 4,7m , bên hông 14m

 • Kho 02

  Dài× rộng × cao = 64 × 38× 9,5
  Cửa: gồm 4 cửa (cửa cuốn), 2 cửa 5,5m × 5m và 2 cửa 3m ×2,9m
  Trọng tải nền: 2,5 tấn.
  Đường nội bộ: Phía trước 9m, phía sau 4,7m , bên hông 14m

 • Kho 03

  Dài× rộng × cao = 64 × 38× 9,5
  Cửa: gồm 2 cửa (cửa cuốn) 5,5m × 5m (phía trước 1, phía sau 1); cửa thoát hiểm phía sau 2,5m ×1,5m.
  Trọng tải nền: 2,5 tấn.
  Đường nội bộ: Phía trước 9m, phía sau 4,7m , bên hông 14m

 • Kho 04

  Dài× rộng × cao = 64 × 28.4 × 9,5
  Gồm 2 cửa (cửa cuốn) 5,5m × 5m (phía trước 1, phía sau 1); 2 cửa thoát hiểm , phía trước 1,4m×0,8m, phía sau 2,4m × 2m
  Trọng tải nền 2,5 tấn
  Đường nội bộ: Phía trước 9m, phía sau 4,7m , bên hông 14m

 • Kho 05

  1 trệt 1 lầu
  Diện tích : 2,432 m2
  Gồm 4 cửa (cửa cuốn) 3,2m× 4m ( phía trước 2, phía sau 2)
  Trọng tải nền 1,5 tấn
  Dài× rộng = 64 × 38
  Tầng trệt cao 4,5m; tầng lầu cao 3,8m ( nền sơn epoxy) 2 thang máy trọng tải 1,5 tấn

Thoả thuận
Top