Thoả thuận

Kho Bình Dương

VP : VP1 DT 68 m ,VP2 DT 125 m
<br>Nhà bảo vệ : 10 m
<br>Nhà vệ sinh : 15 m
<br>Khu tiếp khách
Khu nhà xưởng : 4.413 m
PCCC : Vòng ngoài

 • Kho 01

  Cửa: gồm : 4 cổng ( cửa cuốn ) cao 5,5 m x 5 m phía trước 1 , phía sau 1 , bên hông 2
  Đường nội bộ: Phía trước 10 m , phía sau 2 , bên hông 6 m
  Hệ thống điện: 560 KVA
  Hệ thống nước: Đồng hồ nước riêng , nước máy thủy cục
  Hệ thống xử lý nước thải: Đường nước riêng

Thoả thuận
Top